موضوع فعالیت های مؤسسه خانه دادخواهی که به صورت رسمی مجوز آن بر اساس روزنامه رسمی کشور به نام این موسسه به ثبت رسیده است

ارایه خدمات حقوقی در عرصه های مختلف ملی و بین المللی

 قبول مشاوره و اعلام نظر و ارایه خدمات مشورتی در عرصه های مختلف حقوقی و علمی و تخصصی داخلی و خارجی

 پذیرش نمایندگی و وکالت برای دفاع از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اداری ثبتی ( ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ) نهادهای قانونی و مراکز داوری ملی و بین المللی توسط وکلا دادگستری

قبول داوری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام آن در موارد اختلاف و دعاوی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی و نزد مراجع و مراکز ملی و بین المللی

پذیرش حکمیت در همه جهات ارایه نظریه های علمی و تخصصی در موضوعات مختلف مورد نیاز

نقد و ارزیابی علمی موضوعات رویه ها قضایی و اجرایی

ارایه خدمات حقوقی و مشاوره ای و داوری و اعلام نظرهای علمی تخصصی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی و فکری و معنوی در زمینه همه موضوعات فعالیت موسسه در عرصه های ملی و بین المللی

برگزاری همایشها و کارگاههای علمی تخصصی و تشکیل کار گروه های لازم در کلیه فعالیتهای مربوط به موضوع موسسه

تبادل تجربه و نظر و تعامل و همکاری متقابل با موسسات و مراجع و سازمانهای ذیربط و مراکز علمی و حقوقی و حرفه ای مربوطه عمومی و خصوصی ملی و بین المللی

 انتشار نشریه های مربوط پس از اخذ مجوزهای لازم

 اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ نمایندگی از آنان ایجاد شعبه و دفتر درداخل و خارج از کشور

انجام هر گونه عمل حقوقی مجاز لازم در زمینه های موضوع فعالیت ثبت موضوع فعالیت مذکور

زمینه‌های فعالیت موسسه حقوقی داوری بین المللی خانه دادخواهی فرنود

• وکالت از شرکت‌های خارجی دارای فعالیت تجاری در ایران یا وکالت از نمایندگی‌های آنها
• داوری در قراردادهای شرکت‌های تجاری و اشخاص
• مشاوره حقوقی و تنظیم کلیه قراردادهای تجاری و خرید و فروش
• وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده
• وکالت در دیوان عالی کشور

• وکالت در دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی و مصادره اموال
• وکالت در دادگاه‌های انقلاب اسلامی و تعزیرات حکومتی
• وکالت در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری و امور ثبتی
• خدمات تخصصی امور مالکیت فکری
• وکالت در دیوان عدالت اداری
• وکالت در امور تخصصی امور اراضی و املاک

اخبار و مقالات

اینستاگرام خانه دادخواهی

Instagram did not return a 200.