امور حقوقی بین المللی

وکیل امور بین الملل باید بتواند در هر زمینه ای فعالیت کند و نمی توان حوزه خاصی برای وکیل امور بین الملل تعیین نمود. معمولا وکلای امور بین الملل در زمینه های تجاری فعالیت به مراتب گسترده تری نسبت به سایر حوزه ها دارند. زیرا معمولا اغلب رابطه کشور های مختلف با ایران بر سر خرید و فروش محصولات مختلف می باشد. لذا مشکلاتی که در حوزه بین الملل به وجود آمده نیز اغلب در حوزه تجارت می باشد. بدین ترتیب اغلب پرونده هایی که به دست وکیل امور بین الملل می رسند، تجاری می باشند.