جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی می باشند که شامل جرم هایی هستند که در محیط سایبر ، محیطی غیر فیزیکی علیه فناوری اطلاعات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی ارتکاب مییابند.امروزه بسیاری از جرایم سنتی، همزمان با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات به شدتمتحول شده و به جرایم سایبری تبدیل شده اند. جرایم سایبری نیز به جهت گسترش خود، رفته رفته جانشین عباراتی چون جرمهای رایانهای و جرمهای اینترنتی میشوند. به جرایم سایبر، جرایم علیه فناوری اطلاعات نیز گفته میشود.

 

جرایم علیه افراد

این نوع از جرایم رایانه‌ ای شامل اذیت و آزارهای اینترنتی علیه اشخاص می‌شود که به شکل‌های مختلفی مثل جنسی، نژادی، عقیدتی و … می‌تواند رخ بدهد و با چارچوب و حریم شخصی افراد تداخل پیدا می‌کند که دایره‌ی شمول آن بسیار گسترده است.

 

جرایم رایانه ای علیه اموال

این جرایم شامل تبهکاری و خرابکاری‌های رایانه‌ای است.

 

جرایم رایانه ای علیه دولت ها

سرقت اطلاعات و خرابکاری در سیستم‌های رایانه‌ ای دولتی؛ ایجاد ناهماهنگی در سیستم‌های مالی و بانکی برای منتقل کردن وجوه به حساب مجرم از مهم‌ترین جرایمی است که تاکنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف به بار آورده است.

همان‌طور که درصورت ارتکاب جرایمی چون کلاهبرداری توسط ماموران دولتی، مجازات جرایم این افراد تشدید می‌شود.

اکانت جعلی

یکی از اقدامات جرایم رایانه‌ ای، ساختن اکانت یا حساب کاربری جعلی به نام دیگران است.

ساختن اکانت یا حساب کاربری جعلی به نام دیگران و بدون اطلاع و رضایت آنها فارغ از اینکه با اکانت ساخته شده (اکانت فیک یا جعلی)، اقدامی علیه شخص اصلی صورت بگیرد یا نه، این عمل جرم است و در صورت اثبات و احراز سوء نیت (که مراجع قضایی، اغلب، سوء نیت را فرض می‌گیرند) تحت عنوان جعل رایانه‌ای مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

مجازات این جرم یک تا پنج سال حبس یا ۲ تا ۵ میلیون تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.